• ქ. ბათუმი, შავშეთის ქ. №33

საზღვაო-საწვრთნელი კურსები

კურსების დასახელება

ხანგძლივობა

1

პირადი გადარჩენის მეთოდები

15 სთ 

2

ხანძრის თავიდან აცილება და ხანძართან ბრძოლა

15 სთ 

3

ელემენტარული პირველადი დახმარება

15 სთ 

4

პირადი უსაფრთხოება  და სოციალური პასუხისმგებლობა

         20 სთ 

5

კოლექტიური სამაშველო საშუალებებისა და სამაშველო კატარღების მართვა. გარდა სწრაფმავალი სამაშველო კატარღების

31,5 სთ 

6

ხანძრთა ბრძოლის გაფართოებული წვრთნები

29 სთ 

7

ხანძართა ბძოლის ხმელეთზე განლაგებული ტრენაჟორული წვრთნა

9 სთ 

8

საშიში ნაყარი ტვირთების გადაზიდვა და საშიში შეფუთული ტვირთების გადაზიდვა

35 სთ 

9

ნავთობმზიდი ტანკერის სატვირთო ოპერაციების სპეციალიზებული კურსი

60 სთ 

10

ქიმმზიდი ტანკერის სატვირთო ოპერაციების სპეციალიზებული კურსი

60 სთ 

11

ნავთობმზიდი და ქიმმზიდი ტანკერის  სატვირთო ოპერ. საბაზისო წვრთნები

47 სთ 

12

ნედლი ნავთობით რეცხვის  სისტემა

2.75 სთ 

13

ინერტული აირების სისტემის გამოყენება

3 სთ 

14

კავშირისა და უსაფრთხოების საზღვაო გლობალური სისტემის ზოგადი ოპერატორის კურსი

108 სთ 

15

კავშირისა და უსაფრთხოების საზღვაო გლობალური სისტემის ზოგადი ოპერატორის კურსი

34 სთ 

16

რადიოლოკაციური ნაოსნობა, რადიოლოკაციური  გავლება და ავტომატური  რადიოლოკაციური სისტემების გამოყენება.

       78,30 სთ      

17

რადარი, ავტომატური რადიოლოკაციური სისტემები, ხიდურის გუნდური მართვა და საძიებო-სამაშველო ოპერაციები

 

36 სთ 

18

სანავიგაციო ხიდურის მართვა

30 სთ 

19

ხელმძღვანელობა და გუნდური მართვის უნარ–ჩვევები

40 სთ 

20

ხელმძღვანელობა და გუნდური მართვა

20 სთ 

21

უსაფრთხო მართვის სისტემისა და საერთაშორისო უსაფრთხო მართვის კოდექსის კურსი

            36 სთ 

22

ელექტრონულ-კარტოგრაფიული მოწყობილობებისა  და ინფორმაციული სისტემების (ეკმდის) გამოყენება

40 სთ 

23

გემის უშიშრობის ოფიცრი

16 სთ 

24

უშიშროების განსაკუთრებული ვალდებულებების კურსი

10,5 სთ 

25

უშიშროებასთან დაკავშირებული უნარჩვევები

4  სთ 

26

პორტების უსაფრთხოების კონტროლისა და ნავთობგადამზიდი კომპანიების ინსპექციური შემოწმება

12,5 სთ 

27

საზღვაო უბედური შემთხვევები და მათი თავიდან აცილება

36 სთ 

28

გემებიდან ზღვის დაჭუჭყიანების თავიდან აცილება

31 სთ 

29

გემის  მართვა და მანევრირება

40 სთ 

30

უსაფრთხო ნაოსნობა

30 სთ 

31

უსაფრთხოების ოფიცერი

24 სთ 

32

რისკის შეფასება კრიტიკულ სიტუაციებში

40 სთ 

33

ნაოსნობის რისკის შეფასება და გამოკვლევა

40 სთ 

34

ნაოსნობის რისკის შეფასება და გამოკვლევა

40 სთ 

35

სამედიცინო მომსახურეობა

         45.5 სთ 

36

პირველადი სამედიცინო დახმარება 

31 სთ 

37

მეთევზე მეზღვაურთა უსაფრთხოების საბაზისო წვრთნები

18 სთ 

38

ნაოსნობა ყინულში

           15 სთ 

39

ნავთობმზიდი ტანკერის სატვირთო და საბალასტო ოპერაციების მართვის კურსი

           30 სთ 

40

სამანქანე განყოფილების რესურსების მართვა

           50 სთ 

41

გემიდან გემზე გადატვირთვის ოპერაციები

          24 სთ 

42

აირის ორთქლის აღდგენის სისტემა

          15 სთ 

43

ქიმმზიდი ტანკერის სატვირთო და საბალასტო ოპერაციების მართვის კურსი

          30 სთ 

44

მცირე ზომის ძრავიანი იახტის მართვის მოწმობა

          47 სთ 

სასარგებლო ბმულები

www.mta.gov.ge www.economy.ge www.imo.org www.mes.gov.ge www.eqe.ge www.naec.ge iamu-edu.org www.vet.ge www.makuliteratura.ge www.ccol.ge www.matsne.gov.ge
www.rusregister.ru
www.iqnet-certification.com
www.employer.ge