• ქ. ბათუმი, შავშეთის ქ. №33

სამუშაო იარაღებთან და ხელსაწყოებთან უსაფრთხო მუშაობა

☸️სამანქანე განყოფილების რიგითი მეზღვაური;
☸️სამუშაო იარაღებთან და ხელსაწყოებთან უსაფრთხო მუშაობა; ☸️მძიმე ობიექტის ხელით აწევის ტექნიკის და ჯალამბრით აწევის პრაქტიკა;
პედაგოგი - ლაშა ქობალავა;

სასარგებლო ბმულები

www.mta.gov.ge www.economy.ge www.imo.org www.mes.gov.ge www.eqe.ge www.naec.ge iamu-edu.org www.vet.ge www.makuliteratura.ge www.ccol.ge www.matsne.gov.ge
www.rusregister.ru
www.iqnet-certification.com
www.employer.ge