• ქ. ბათუმი, შავშეთის ქ. №33

დაიწყო მოდული ''საწარმოო პრაქტიკა''

☸️დაიწყო მოდული ''საწარმოო პრაქტიკა'', რომელსაც მომდევნო ექვსი თვის განმავლობაში სტუდენტები გაივლიან ბათუმის ნავსადგურში არსებულ გემ ''AKHTIAR'' -ზე;
☸️პროფესიულ სტუდენტებს ჩაუტარდათ წინასწარი ინსტრუქტაჟი, პრაქტიკის ხელმძღვანელებისა და მოდულის განმახორციელებელი პირების მიერ.

სასარგებლო ბმულები

www.mta.gov.ge www.economy.ge www.imo.org www.mes.gov.ge www.eqe.ge www.naec.ge iamu-edu.org www.vet.ge www.makuliteratura.ge www.ccol.ge www.matsne.gov.ge
www.rusregister.ru
www.iqnet-certification.com
www.employer.ge