• ქ. ბათუმი, შავშეთის ქ. №33

სპორტული აქტივობა

?''სსსც ეკვატორი''ს მიერ დაიგეგმა და განხორციელდა გასართობი, სპორტული აქტივობა მაგიდის ჩოგბურთში.

?შიდა ტურნირში მონაწილეობა მიიღო სასწავლებლის 15-მა პროფესიულმა სტუდენტმა.

?ეკვატორი ხელს უწყობს სტუდენტების წახალისებას მსგავსი აქტივობებით..

 
 

სასარგებლო ბმულები

www.mta.gov.ge www.economy.ge www.imo.org www.mes.gov.ge www.eqe.ge www.naec.ge iamu-edu.org www.vet.ge www.makuliteratura.ge www.ccol.ge www.matsne.gov.ge
www.rusregister.ru
www.iqnet-certification.com
www.employer.ge