• ქ. ბათუმი, შავშეთის ქ. №33

პროფორიენტაცია დაწესებულებაში

?კოლეჯში "სსსც ეკვატორი'' პროფორიენტაციის მიზნით სტუმრად იმყოფებოდნენ სკოლა თაობის მოსწავლეები, რომლებიც გაეცნენ კოლეჯის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს და დაათვალიერეს სიმულატორები.

სასარგებლო ბმულები

www.mta.gov.ge www.economy.ge www.imo.org www.mes.gov.ge www.eqe.ge www.naec.ge iamu-edu.org www.vet.ge www.makuliteratura.ge www.ccol.ge www.matsne.gov.ge
www.rusregister.ru
www.iqnet-certification.com
www.employer.ge