• ქ. ბათუმი, შავშეთის ქ. №33

2021 წლის 18 აგვისტოს საზღვაო სასწავლო საწვრთნელი ცენტრი ''ეკვატორის'' ინსტრუქტორ-მასწავლებლებისთვის ჩატარდა ტრენინგი დარგის სიახლეების გაზიარებისთვის.

2021 წლის 18 აგვისტოს საზღვაო სასწავლო საწვრთნელი ცენტრი “ეკვატორის” ინსტრუქტორ-მასწავლებლებისთვის ჩატარდა ტრენინგი დარგის სიახლეების გაზიარებისთვის.

ტრენინგზე განიხილეს სწავლების სპეციფიკა, თუ როგორ უნდა მიეწოდოს მსმენელს/სტუდენტს ინფორმაცია და სასწავლო მასალა ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა: ტანკერის სატვირთო სისტემები და ოპერაციები; ნავთობმზიდი და ქიმმზიდი ტანკერების სპეციფიკური მახასიათებლები და ა.შ.

ტრენინგს უძღვებოდა ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ნავიგაციის ფაკულტეტის დეკანი, A კატეგორიის პროფესორი და კაპიტანი, ალექსანდრე ცეცხლაძე.

 

სასარგებლო ბმულები

www.mta.gov.ge www.economy.ge www.imo.org www.mes.gov.ge www.eqe.ge www.naec.ge iamu-edu.org www.vet.ge www.makuliteratura.ge www.ccol.ge www.matsne.gov.ge
www.rusregister.ru
www.iqnet-certification.com
www.employer.ge