• ქ. ბათუმი, შავშეთის ქ. №33

მოტივაციური გასაუბრების განრიგი

პროფესიულ პროგრამებზე სტუდენტთა შერჩევის მეორე ეტაპი - მოტივაციური გასაუბრება;
7-8 სექტემბერი - სამანქანე განყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიული პროგრამა;
9-10 სექტემბერი - საგემბანე განყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიული პროგრამა;
ყველა აპლიკანტს ვუსურვებთ წარმატებას.

სასარგებლო ბმულები

www.mta.gov.ge www.economy.ge www.imo.org www.mes.gov.ge www.eqe.ge www.naec.ge iamu-edu.org www.vet.ge www.makuliteratura.ge www.ccol.ge www.matsne.gov.ge
www.rusregister.ru
www.iqnet-certification.com
www.employer.ge