• ქ. ბათუმი, შავშეთის ქ. №33

ტრენინგი ''რისკების მართვა''

? 16-17 ივნისს ხარისხის მართვის მენეჯერი სოფიო ყულეჯიშვილი დაესწრო ტრენინგს ''რისკების მართვა''.
ტრენინგის მიზანი:
- რისკის და საფრთხის გამიჯვნა და გააზრება;
- რისკის მართვის პროცესის სავალდებულო ეტაპების ახსნა;
- რისკის მართვის პროცესში კომუნიკაციის მნიშვნელობის აღნიშვნა;
? ტრენერი მარია პოლიაკოვა.
? მონაწილეებს გადაეცათ სერტიფიკატები.

სასარგებლო ბმულები

www.mta.gov.ge www.economy.ge www.imo.org www.mes.gov.ge www.eqe.ge www.naec.ge iamu-edu.org www.vet.ge www.makuliteratura.ge www.ccol.ge www.matsne.gov.ge
www.rusregister.ru
www.iqnet-certification.com
www.employer.ge