• ქ. ბათუმი, შავშეთის ქ. №33

კონფერენცია „უნარების ეკოსისტემა და რეფორმის ახალი ეტაპი“

➡21-23 ივნისს, სსსც ეკვატორის ხარისხის მართვის მენეჯერი სოფიო ყულეჯიშვილი დაესწრო კონფერენციას „უნარების ეკოსისტემა და რეფორმის ახალი ეტაპი“.
➡️კონფერენციის მიზანი იყო საჯარო და კერძო კოლეჯების წარმომადგენლებისთვის პროფესიულ განათლებაში მიმდინარე რეფორმის ახალი ეტაპის გაცნობა, ამ პროცესში მათი როლისა და მნიშვნელობის ხაზგასმა და სააგენტოს მხარდამჭერი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციის გაზიარება;
➡კონფერენცია გაიმართა პროფესიული უნარების სააგენტოს ორგანიზებით;

სასარგებლო ბმულები

www.mta.gov.ge www.economy.ge www.imo.org www.mes.gov.ge www.eqe.ge www.naec.ge iamu-edu.org www.vet.ge www.makuliteratura.ge www.ccol.ge www.matsne.gov.ge
www.rusregister.ru
www.iqnet-certification.com
www.employer.ge