• ქ. ბათუმი, შავშეთის ქ. №33

დასრულდა პროფორიენტაციის კვირეული

პროფორიენტაციის ფარგლებში სსსც ეკვატორის წარმომადგენლები ეწვივნენ რეგიონში არსებულ საჯარო სკოლებს და მოსწავლეებს წარუდგინეს პრეზენტაცია პროფესიული განათლების რაობისა და რეგისტრაციის შესახებ, გააცნეს სსსც ეკვატორში არსებული საგანმანათლებლო პროგრამები.

სასარგებლო ბმულები

www.mta.gov.ge www.economy.ge www.imo.org www.mes.gov.ge www.eqe.ge www.naec.ge iamu-edu.org www.vet.ge www.makuliteratura.ge www.ccol.ge www.matsne.gov.ge
www.rusregister.ru
www.iqnet-certification.com
www.employer.ge