• ქ. ბათუმი, შავშეთის ქ. №33

პროფორიენტაცია ქ.ბათუმის მე-6 საჯარო სკოლა

?გრძელდება პროფორიენტაციის კვირეული;
?დღევანდელი მასპინძელი გახლავთ ქ.ბათუმის მე-6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა;

სასარგებლო ბმულები

www.mta.gov.ge www.economy.ge www.imo.org www.mes.gov.ge www.eqe.ge www.naec.ge iamu-edu.org www.vet.ge www.makuliteratura.ge www.ccol.ge www.matsne.gov.ge
www.rusregister.ru
www.iqnet-certification.com
www.employer.ge