• ქ. ბათუმი, შავშეთის ქ. №33

პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრირებულ აპლიკანტთა საყურადღებოდ!

საზღვაო სასწავლო საწვრთნელ ცენტრ ეკვატორში მისაღებ პროფესიულ სტუდენტთა შიდა ტესტირება გაიმართება შემდეგ დღეებში:

l სესია : 03/09/2021

პირველი ჯგუფი: 09:00-10:00
მეორე ჯგუფი: 11:00-12:00
მესამე ჯგუფი: 13:00-14:00
მეოთხე ჯგუფი: 15:00-16:00
მეხუთე ჯგუფი: 17:00-18:00

ll სესია : 04/09/2021

პირველი ჯგუფი: 09:00-10:00
მეორე ჯგუფი: 11:00-12:00
მესამე ჯგუფი: 13:00-14:00
მეოთხე ჯგუფი: 15:00-16:00
მეხუთე ჯგუფი: 17:00-18:00

lll სესია : 05/09/2021

პირველი ჯგუფი: 10:00-11:00
მეორე ჯგუფი: 12:00-13:00
მესამე ჯგუფი: 14:00-15:00
მეოთხე ჯგუფი: 16:00-17:00

გაითვალისწინეთ!

აუცილებელია გამოცდამდე 15 წუთით ადრე გამოცხადება და თან იქონიეთ თქვენი პირადობის მოწმობა/პასპორტი; საგამოცდო ბარათი. გთხოვთ, პროფესიული ტესტირების დროს თან იქონიოთ სამედიცინო პირბადე.

გისურვებთ წარმატებებს!

სასარგებლო ბმულები

www.mta.gov.ge www.economy.ge www.imo.org www.mes.gov.ge www.eqe.ge www.naec.ge iamu-edu.org www.vet.ge www.makuliteratura.ge www.ccol.ge www.matsne.gov.ge
www.rusregister.ru
www.iqnet-certification.com
www.employer.ge