Mobile menu
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

ცენტრის სიახლეები:

2017 წ. 28 თებერვალი
2017 წლის 28 თებერვალს ,,რუსული რეგისტრი–ვესტჯორჯოიას’’ ექსპერტმა გურანდა ჭინკაძემ ჩაატარა საინსპექციო აუდიტი დაწესებულების ხარისხის მართვის სისტემის ფუნქციონირების საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2008 მოთხოვნებთან შესაბამისობის დასადგენად.

ვრცლად...

2016 წ. 20 დეკემბერი
2016 წლის 20 დეკემბერს ა(ი) იპ ლოჯისტიკის, ტრანსპორტისა გადაზიდვათა ასოციაციის ორგანიზებით, აჭარის სამრეწველო პალატაში ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: ISO 9001:2015 – ძირითადი ცვლილებები, ტრენინგს უძღვებოდა რობერტ ხაჩატურიანი. მონაწილეებს გადაეცათ სერტიფიკატები. ,,სსსც ეკვატორიდან’’ ტრენინგს ესწრებოდა ხარისხის სისტემის მენეჯერი სოფიკო ყულეჯიშვილი.

20.12.2016

ვრცლად...

25.06.2015

25 ივნისი მეზღვაურთა საერთაშორისო დღეა

seafarer

საზღვაო სასწავლო საწვრთნელი ცენტრი ეკვატორი ულოცავს თითოეულ მეზღვაურს ამ პროფესიულ დღესასწაულს და მშვიდობიან და წარმატებულ ნაოსნობას უსურვებს.

ვრცლად...

22 ივნისი, 2016 წელი

შპსსსსც ეკვატორისადმინისტრაციული პერსონალის საყურადღებოდ!

 

2016 წლის  2930 ივნისს ჩატარდება მიმდინარე წლის გეგმიური I შიდა აუდიტი. შესამოწმებელი ქვეგანყოფილებები: კადრების განყოფილება, ხარისხის სამსახური, პროფესიული განათლების განყოფილება, აგრეთვე შემოწმდება დირექტორის საქმიანობა. აუდიტს ჩაატარებს აუდიტორთა ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით: მთავარი აუდიტორი: ხარისხის მენეჯერი ნესტან ბოლქვაძე და აუდიტორი, საწვრთნელი ცენტრის საქმის მწარმოებელი მზიური ვარშანიძე. აღნიშნული ქვეგანყოფილებების პერსონალმა დროულად მიაწოდოს აუდიტორებს მათ მიერ მოთხოვნილი დოკუმენტაცია და საჭირო ინფორმაცია.

ვრცლად...

10 ივნისი, 2016  წელი

საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს აუდიტი

 sazgvaotransportissaagento

2016 წლის 31 მაისს სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ ჩაატარა გეგმიური შუალედური აუდიტი, რომლის დროსაც წინასწარ მოწოდებული დღის განრიგის მიხედვით შემოწმდა 2015 წლის აუდიტის მაკორექტირებელი ქმედებები, აღიარებული სასწავლო პროგრამები, ხარისხის დოკუმენტაცია, ბიბლიოთეკა, მატერიალურ–ტექნიკური აღჭურვილობა, სასწავლო კურსების დამთავრების ტესტის შედეგები. ცენტრს უკვე გადმოეგზავნა აუდიტის ანგარიში, სადაც დაფიქსირებულია რამოდენიმე უმნიშვნელო ნაკლოვანება და რეკომენდაცია. დაწესებულებაში უმოკლეს ვადაში შემუშავებული იქნება მაკორექტირებელი გეგმა და ყველა შენიშვნა აღმოიფხვრება გონივრულ ვადებში.

ვრცლად...

31 მაისი, 2016 წელი

პროფორიენტაცია

2016 წლის მაისში  სასწავლო საწვრთნელი ცენტრის ხარისხის სისტემის მენეჯერმა ნესტან ბოლქვაძემ პროფორიენტაციის ღონისძიებები ჩაატარა ქ. ბათუმის №2,  13, 17, 20  და 28 სკოლებში. დაწესებულების წარმომადგენელმა მე–10 და მე–12 კლასელებს წარუდგინა პრეზენტაცია, გააცნო სასწავლებლის მოკლე ისტორია, ესაუბრა ახალგაზრდებს გემბანისა და სამანქანე განყოფილების მეზღვაურის პროფესიების პერსპექტიულობაზე. ცენტრის დირექტორმა, შორეული ნაოსნობის კაპიტანმა ამირან მგელაძემ ამომწურავი პასუხები გასცა დაინტერესებულ მოსწავლეთა შეკითხვებს. დამსწრეთ დაურიგდათ სარეკლამო ბუკლეტები. მსგავსი ღონისძიებები მომავალშიც გაგრძელდება. 

ვრცლად...