Mobile menu
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

09 აპრილი, 2019  წელი

IMG 7205-14-06-19-11-47

2019 წლის 9 აპრილს, საზღვაო სასწავლო საწვრთნელ ცენტრ ეკვატორში, გემბანის რიგითი მეზღვაურის სტუდენტებისთვის, საზღვაო ელჩმა (IMO AMBASSADOR), შორეული ნაოსნობის კაიტანმა ნუგზარ ბოლქვაძემ ლექცია წაიკითხა.

IMG 7207-14-06-19-11-47

ლექციაზე ყურადღება გამახვილდა საზღვაო უსაფრთხოების წესებზე, მათ რისკებსა და სათანადო ინსტუქციებზე. ეკვატორის ადმინისტრაცია მადლობას უხდის ბატონ ნუგზარს და საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მხარდაჭერისა და მეტად მნიშვნელოვანი ლექციისთვის დამწყები მეზღვაურებისთვის.IMG 7208-14-06-19-11-47