Mobile menu
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

2017წ. სექტემბერი
2017 წლის 13,14,15,16 სექტემბერს თსუ უწყვეტი განათლების ცენტრმა ბათუმის ,,საზღვაო სასწავლო საწვრთნელ ცენტრ ეკვატორში’’ ჩაატარა ტრენერების ტრენინგი. ტრენინგის მსმენელები იყვნენ გემის მოქმედი კაპიტნები და სხვა რანგის მეზღვაურები, რომლებიც სამომავლოდ საზღვაო ცენტრში მეზღვაურთა

 

გადამზადების ტრენინგებს გაუძღვებიან. ტრენერების ტრენინგს უძღვებოდნენ ტრენერები: თამარ ჩახნაშვილი და ქეთი ცინცაძე.