Mobile menu
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

 

21.03.2014

ხელშეკრულება  შპს „სსც ანრისთან“ პროფესიული სტუდენტების პრაქტიკით უზრუნველყოფის თაობაზე.

anri

2014 წლის 20 მარტს გაფორმდა ხელშეკრულება (№007/4, 20.03.2014. )  შპს სსც „ანრისთან“, რომელიც უზრუნველყოფს შპს „სსსც ეკვატორის“ გემბანის რიგითი მეზღვაურის საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტების მიერ პრაქტიკის გავლას შპს სსც „ანრის“ კუთვნილ გემზე „კაპიტანი ო. ჩახვაძე“.